افزایش ممبر واقعی ایتا
۱۴ فروردین

افزایش ممبر واقعی ایتا

افزایش ممبر واقعی ایتا با توجه به این که امکان فیلتر شدن تلگرام وجود دارد باید به فکر جایگزینی برای این شبکه اجتماعی پرطرفدار بود . می شود عنوان کرد که یکی از گزینه های جدی این جایگزینی ، پیام رسان ایرانی ایتا است . پیام رسانی که ادعا می شود بسیار شبیه تلگرام بوده […]